Bài 30 : Vẽ tranh  Đề tài Thể thao, Văn nghệ – Mĩ thuật lớp 6

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Nội dung đề tài hoạt động thể thao, văn nghệ gồm :

  • Hoạt động thể thao : đá bóng, đá cầu, kéo co, đánh cầu lông, nhảy dây, bơi, chèo thuyền ….
  • Hoạt động văn nghệ : múa hát, đánh đàn, biểu diễn văn nghệ …

Chọn một hoạt động nào đó dễ nhớ, có cảm xúc và vẽ theo ý thích.

Bài 30 : Vẽ tranh  Đề tài Thể thao, Văn nghệ - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1 . Múa sạp. Tranh bút dạ của học sinh

CÁCH VẼ TRANH

  • Tìm bố cục : sắp xếp mảng chính, mảng phụ.
  • Vẽ hình.
  • Vẽ màu.
Bài 30 : Vẽ tranh  Đề tài Thể thao, Văn nghệ - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Nhảy dây. Tranh sáp màu của học sinh
Bài 30 : Vẽ tranh  Đề tài Thể thao, Văn nghệ - Mĩ thuật lớp 6
Hình 3 . Vui chơi. Tranh bút dạ của học sinh
Bài 30 : Vẽ tranh  Đề tài Thể thao, Văn nghệ - Mĩ thuật lớp 6
Hình 4 . Múa hát. Tranh màu nước của học sinh

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh về đề tài hoạt động thể thao, văn nghệ.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam