Bài 30 : Trang trí đầu báo tường – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Đầu báo tường có những phần nào?
  • Tên tờ báo thường được vẽ ở vị trí nào trong đầu báo?
  • Kiểu dáng, kích thước và màu sắc của chữ tên tờ báo như thế nào?
  • Hình vẽ minh họa cho chủ đề của tờ báo phải như thế nào?
  • Màu sắc của đầu báo tường có cần tươi sáng, rực rỡ không?

Bài 30 : Trang trí đầu báo tường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 30 : Trang trí đầu báo tường - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành: Trang trí đầu báo tường. Tự chọn chủ đề và tên báo, ví dụ: HỌC TẬP, TIẾN LÊN, NHỚ NGUỒN,…

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn chủ đề và tên báo.
  • Lựa chọn hình minh họa phù hợp chủ đề của báo.
  • Xác định kích thước đầu báo.
  • Vẽ phác bố cục, sắp xếp vị trí của chữ tên báo và hình ảnh minh họa.
  • Vẽ hình chi tiết. Vẽ màu tươi sáng.

Bài 30 : Trang trí đầu báo tường - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: