Bài 30 : Nặn tạo dáng đề tài tự chọn – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Em có nhận xét gì về sản phẩm của các bạn?
  • Em sẽ nặn đề tài gì?
  • Em sẽ nặn một sản phẩm hay nhiều sản phẩm?
  • Em có hợp tác với bạn để sắp xếp sản phẩm thành mô hình theo chủ đề không?
  • Từ mô hình, các em có thể xây dựng thành câu chuyện có nội dung ngắn gọn thể hiện ý tưởng của mình.

 Bài 30 : Nặn tạo dáng đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 4

Bài 30 : Nặn tạo dáng đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Nện, tạo dáng (cắt dán trên bìa cứng) một số dáng người, con vật, đồ vật, cây cối, nhà cửa theo ý thích

Bài 30 : Nặn tạo dáng đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 4

Gợi ý cách làm:

  • Có thể nặn hoặc xé dán giấy tạo hình dáng người, con vật, đồ vật, cây cối, nhà cửa,…) rồi bày và dán trên bìa cứng, gấp một phần bìa phía dưới tạo chân đế để dựng hình lên trên mặt phẳng.
  • Sắp đặt các sản phẩm trên bảng hoặc tấm xốp.
  • Phía sau là hình ảnh được vẽ hoặc xé dán trên bìa cứng.

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán một số hình dáng người, con vật, đồ vật, cây cối, nhà cửa theo ý thích (để cắt dán tạo mô hình)

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :