Bài 3 : Vẽ tranh đề tài Trường em – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Các tranh, ảnh minh họa có đúng với đề tài Trường em chưa?
  • Các hình ảnh đã thể hiện những hoạt động gì?
  • Nêu hình ảnh chính trong các bức tranh.
  • Màu sắc trong từng bức tranh như thế nào?
  • Còn có thể vẽ những hoạt động nào nữa về đề tài Nhà trường?

Bài 3 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một số dáng hoạt động ở trường

Bài 3 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 5

Bài 3 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh về đề tài Trường em ( Vẽ vào trang 11)

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn nội dung: Vui chơi ở sân trường, Dọn vệ sinh, Tưới hoa,…
  • Tìm hình ảnh chính, hình ảnh phụ phù hợp với nội dung.
  • Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau. (Chú ý: vẽ hình ảnh chính ở chỗ nào trên khung giấy, vẽ to hay nhỏ)
  • Vẽ màu theo ý thích, có màu đậm, có màu nhạt.

Thực hành : Vẽ một bức tranh về đề tài Trường em

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: