Bài 3 : Vẽ Theo mẫu – Sơ lược về Phối cảnh – Mĩ thuật lớp 6

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

Quan sát những vật cùng loại, cùng kích thước trong không gian, người ta nhận thấy:

  • Ở gần : to, cao và rõ hơn.
  • Ở xa : nhỏ, thấp và mờ hơn.
  • Vật ở phía trước che khuất vật ở phía sau.

Đó là cách nhìn các vật theo phối cảnh.

Khi vẽ, ta cần chú ý những đặc điểm trên để các vật ở bài vẽ có gần, có xa.

Bài 3 : Vẽ Theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Cảnh vật nhìn theo phối cảnh

ĐƯỜNG TẦM MẮT VÀ ĐIỂM TỤ

Đường tầm mắt (còn gọi là đường chân trời)

a) Đường tầm mắt là một đường thẳng nằm ngang với tầm mắt người nhìn, phân chia mặt đất với bầu trời (H.2) hay mặt nước với bầu trời (H.3), nên còn được gọi là đường chân trời.

b) Ở trong tranh, đường tầm mắt có thể thay đổi, nó phụ thuộc vào độ cao, thấp của vị trí người vẽ.

Bài 3 : Vẽ Theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2 . Đường tầm mắt ở thấp
Bài 3 : Vẽ Theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh - Mĩ thuật lớp 6
Hình 3 . Đường tầm mắt ở cao

Khi vẽ theo mẫu, cần xác định được đường tầm mắt để vẽ hình cho đúng.

Ví dụ

  • Đường tầm mắt ngang thân hộp (H4a).
  • Đường tầm mắt trên mặt hộp (H.b).
  • Đường tầm mắt dưới hộp (H.4c).
Bài 3 : Vẽ Theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh - Mĩ thuật lớp 6
Hình 4 . Đường tầm mắt

Điểm tụ

Các đường song song với mặt đất (ở hình hộp, hình trụ, nhà, đường tàu hoả …) hướng về chiều sâu, càng xa càng thu hẹp và cuối cùng tụ ở một điểm tại đường tầm mắt, điểm đó là điểm tụ.

Khi vẽ Theo mẫu, cần xác định điểm tụ để vẽ hình cho đúng (H.5).

Bài 3 : Vẽ Theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh - Mĩ thuật lớp 6
Hình 5 . Điểm tụ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  • Quan sát con đường, hàng cây, hàng cột điện ven đường … theo phối cảnh.
  • Đặt hình hộp ở các vị trí khác nhau và nhận xét về hình theo từng góc độ nhìn của mình.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: