Bài 3 : Vẽ quả – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Gọi tên từng quả.
  • Tả hình dáng, đặc điểm của từng quả.
  • Nhận xét về màu sắc của từng quả.
  • Kể tên và tả lại hình dáng một số quả khác mà em biết.

Bài 3 : Vẽ quả - Mỹ thuật lớp 3

Bài 3 : Vẽ quả - Mỹ thuật lớp 3

Bài 3 : Vẽ quả - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ quả

Gợi ý cách vẽ:

  • Quan sát mẫu, ước lượng tỉ lệ, vẽ khung hình chung
  • Dựa vào khung hình để vẽ hình quả.
  • Chỉnh sửa hình cho giống với mẫu.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: