Bài 3 : Vẽ lá cây – Mỹ thuật lớp 2 – Vẽ một số hoạ tiết lá cây

Quan sát và tìm hiểu

Về hình dáng, màu sắc của lá cây:

  • Nêu hình dáng, đặc điểm, màu sắc của từng loại lá cây.
  • Vẻ đẹp của lá cây được thể hiện ở những điểm nào? (hình dáng cân đối, màu sắc khác nhau của lá già, lá non, màu sắc thay đổi theo mùa)
  • Có nhiều lá cây có hình dáng cân đối, mềm mại có thể sử dụng làm hoạ tiết trang trí.

Bài 3 : Vẽ lá cây - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ một số hoạ tiết lá cây

Thực hành

Gợi ý cách vẽ lá cây đơn giản:

Bài 3 : Vẽ lá cây - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ một số hoạ tiết lá cây

Thực hành : Vẽ màu lá cây theo ý thích

Bài 3 : Vẽ lá cây - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ một số hoạ tiết lá cây

Thực hành : Vẽ một số lá cây và vẽ màu theo ý thích

Bài 3 : Vẽ lá cây - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ một số hoạ tiết lá cây

Thực hành : Vẽ một số hoạ tiết lá cây và vẽ màu theo ý thích

Bài 3 : Vẽ lá cây - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ một số hoạ tiết lá cây

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: