Bài 3 : Màu và vẽ màu vào hình đơn giản – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

Câu hỏi gợi ý:

  • Kể tên các màu trong hình 1,2.
  • Gọi tên các màu em biết ở hình 3,4

Bài 3 : Màu và vẽ màu vào hình đơn giản - Mỹ thuật lớp 1

Bài 3 : Màu và vẽ màu vào hình đơn giản - Mỹ thuật lớp 1

Bài 3 : Màu và vẽ màu vào hình đơn giản - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ màu vào hình lá cờ, quả xoài và ngọn núi

Gợi ý cách vẽ:

  • Lá cờ Tổ quốc có màu gì, ngôi sao màu gì?
  • Quả xoài chín màu gì?
  • Dãy núi màu gì?

Thực hành : Vẽ màu vào bức tranh phong cảnh biển

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam