Bài 29 : Vẽ tranh tĩnh vật (lọ và hoa) – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Bạn vẽ loài hoa gì?
  • Bình cắm hoa có phù hợp với hoa không?
  • Bạn sắp xếp hình ảnh hoa, bình, quả có cân đối không?
  • Màu sắc bạn sẽ như thế nào?
  • Em thích bức tranh nào? Vì sao?

Bài 29 : Vẽ tranh tĩnh vật (lọ và hoa) - Mỹ thuật lớp 3

Bài 29 : Vẽ tranh tĩnh vật (lọ và hoa) - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ tĩnh vật theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Quan sát mẫu, hoặc nhớ lại hình dáng một số lọ Và hoa em thích.
  • Ước lượng hình vẽ cho vừa phần giấy. Vẽ phác hình bằng bút chì.
  • Vẽ tự do thoải mái.
  • Trang trí theo ý thích.

Bài 29 : Vẽ tranh tĩnh vật (lọ và hoa) - Mỹ thuật lớp 3

 

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam