Bài 29 : Vẽ tranh – Đề tài An toàn Giao thông – Mĩ thuật lớp 7

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  • An toàn giao thông là nội dung của một cuộc vận động lớn, là pháp lệnh của Nhà nước để mọi người dân thực hiện, góp phần xây dựng kỉ cương đất nước và đảm bảo cuộc sống bình yên.
  • Vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông là phản ánh các hoạt động của người, của các phương tiện tham gia giao thông, những người xây dựng, bảo vệ giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không và những chiến sĩ cảnh sát giao thông bảo vệ cho mọi nẻo đường an toàn và thông suốt.
  • Với học sinh, phong trào Em yêu đôờng sắt quê em, Đoàn tàu thiếu niên tiền phong, … và nhiều bài học về luật giao thông ở nhà trường như : Đi đúng đường quy định, không chơi nghịch ngoài đường dành cho xe chạy, Không phóng nhanh vượt ẩu, … là những nội dung về đề tài an toàn giao thông có thể vẽ thành những bức tranh đẹp.

Bài 29 : Vẽ tranh - Đề tài An toàn Giao thông - Mĩ thuật lớp 7

Bài 29 : Vẽ tranh - Đề tài An toàn Giao thông - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ

  • Tranh về An toàn giao thông mang tính chất giáo dục luật lệ giao thông.
  • Khi chọn chủ đề nội dung và cách thể hiện, cần chú ý những quy định về Luật Giao thông đường bộ với những nguyên tắc khắt khe.
  • Trước khi vẽ, cần vẽ phác để thầy, Cô giáo và bạn bè góp ý, sau đó vẽ theo các bước tiến hành của một bài vẽ tranh đề tài.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh về đề tài An toàn giao thông. (Có thể vẽ bằng màu hoặc cắt, xé dán giấy màu)

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam