Bài 29 : Vẽ tranh Đàn gà – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

 • Có những hình ảnh nào trong mỗi bức tranh?
 • Hình dáng các con gà như thế nào?
 • Xung quanh các con gà có hình ảnh gì?
 • Màu sắc các con gà như thế nào?
 • Em thích hình ảnh nào?

Bài 29 : Vẽ tranh Đàn gà - Mỹ thuật lớp 1

Bài 29 : Vẽ tranh Đàn gà - Mỹ thuật lớp 1

Bài 29 : Vẽ tranh Đàn gà - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ tranh Đàn gà

Gợi ý cách vẽ:

 • Em định về đàn gà nhiều hay ít, gồm những con gà nào?
 • Có thể vẽ gà mẹ dẫn con đi kiếm mồi.
 • Em chọn hình ảnh chính là gì?
 • Vẽ hình ảnh chính to, cân đối vào giấy.
 • Vẽ thêm các hình ảnh phụ.
 • Vẽ màu theo ý thích, có đậm có nhạt.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: