Bài 29 : Nặn con vật – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Gọi tên con vật.
  • Nêu hình dáng, đặc điểm của con vật.
  • Khi con vật hoạt động thì hình dáng có thay đổi không?
  • Màu sắc của con vật?

Bài 29 : Nặn con vật - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Nặn Con vật

Gợi ý cách nặn:

  • Chọn con vật mà em thích.
  • Quan sát hoặc nhớ lại hình dáng đặc điểm của con vật.
  • Nặn thân và các bộ phận chính trước.
  • Nặn các chi tiết sau.
  • Có thể vẽ thêm chi tiết và tô màu theo ý thích.

Bài 29 : Nặn con vật - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ phác một số hình dáng con vật mà em sẽ nặn

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam