Bài 28 : Vẽ trang trí – Trang trí đầu báo tường – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

Báo tường là tờ báo treo, dán trên tường của các đơn vị, các cơ quan, nhà máy, trường học, … phản ánh các hoạt động của đơn vị hay cơ sở đó.

Đầu báo tường thường có:

  • Tên tờ báo: do đơn vị tự đặt sao cho phù hợp với nội dung từng số báo. Ví dụ: Măng non, Tuổi trẻ, Thi đua, Học tập, Tuổi hoa, … Tên báo được viết với kích thước to, màu sắc nổi bật, kiểu dáng chữ đẹp ;
  • Tên đơn vị, số báo, ngày, tháng, năm ra báo và dòng chữ thể hiện chủ đề nội dung tờ báo ;
  • Thông thường, trên đầu báo có minh hoạ, nội dung phù hợp với chủ đề. Ví dụ: huy hiệu Mãng non, huy hiệu Đoàn, hình ảnh học tập, lao động hay hình chim, hoa, …

Bài 28 : Vẽ trang trí - Trang trí đầu báo tường - Mĩ thuật lớp 7

Bài 28 : Vẽ trang trí - Trang trí đầu báo tường - Mĩ thuật lớp 7

Bài 28 : Vẽ trang trí - Trang trí đầu báo tường - Mĩ thuật lớp 7CÁCH TRANG TRÍ

  • Vẽ phác các mảng để trình bày tên báo, số báo, tên đơn vị, hình ảnh minh hoạ. Có thể phác thảo nhiều cách sắp xếp để chọn, chú ý sao cho tỉ lệ giữa các mảng chữ và mảng minh hoạ thuận mắt, cân đối, tên báo nổi bật.
  • Phân bố vị trí chữ trong từng dòng rồi vẽ phác các nét chữ.
  • Vẽ nét của các hình minh hoạ.
  • Vẽ màu : chọn những màu thích hợp với nội dung để trang trí cho đầu báo rõ ràng, tươi sáng và đẹp.
  • Có thể dùng giấy màu cắt dán để trang trí.

Bài 28 : Vẽ trang trí - Trang trí đầu báo tường - Mĩ thuật lớp 7

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Hãy trang trí đầu báo tường của lớp (tự chọn tên báo), khổ 15 x 28 cm.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam