Bài 28 : Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông, đường diềm – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

 • Đường diềm, hình vuông thường được trang trí bằng những hoạ tiết gì?
 • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào?
 • Màu sắc giữa hoạ tiết và nền có độ đậm nhạt khác nhau như thế nào?

Bài 28 : Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông, đường diềm - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ tiếp và tô màu vào hình vuông, đường diềm

Gợi ý cách vẽ:

 • Quan sát hình 1, 2, tìm những vị trí chưa có hoạ tiết.
 • Dựa vào các đường kẻ, vẽ hoạ tiết cho cân đối.
 • Tìm màu vẽ theo ý thích.
 • Các hình giống nhau vẽ cùng một màu.
 • Nếu vẽ hoạ tiết màu sáng thì vẽ nền màu đậm, nếu vẽ hoạ tiết màu đậm thì vẽ nền màu sáng.

Thực hành : Vẽ tiếp và tô màu vào đường diềm

Thực hành : Vẽ tiếp và tô màu vào hình vuông

Gợi ý cách vẽ:

 • Vẽ phác và chỉnh sửa cánh hoa cho đều, cân đối.
 • Vẽ màu theo ý thích, vẽ màu gọn trong hình.
 • Chú ý vẽ màu nền và màu hoạ tiết có độ đậm nhạt khác nhau.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam