Bài 28 : Vẽ màu vào hình có sẵn – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Có nhiều kiểu lọ hoa, mỗi kiểu có hình dáng, trang trí và màu sắc khác nhau.
  • Có nhiều loài hoa, mỗi loài có hình dáng và màu sắc khác nhau.
  • Tuỳ thuộc vào hình dáng và màu sắc của hoa mà lựa chọn lọ để cắm hoa phù hợp, sẽ làm tôn vẻ đẹp của hoa cũng như vẻ đẹp của lọ.

Thực hành : Vẽ màu vào bình lọ và hoa

Bài 28 : Vẽ màu vào hình có sẵn - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ màu vào hình con rùa

Bài 28 : Vẽ màu vào hình có sẵn - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam