Bài 28 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Nhận xét về cách đặt mẫu ở hình 1, 2, 3.
  • Mẫu vẽ cần có vật tư, vật nhỏ; vật cao, vật thấp,
  • Không đặt thẳng hàng mà có vật ở phía trước, vật ở phía sau.
  • Vật ở phía trước chỉ che khuất một phần của vật phía sau.
  • Mẫu vẽ cần có vật màu đậm, vật màu nhạt.

Bài 28 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 28 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 28 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ lọ hoa và quả (vẽ màu hoặc xé dán giấy màu)

Bài 28 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :