Bài 28 : Trang trí bình hoa – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình dáng các bình hoa khác nhau như thế nào?
  • Mỗi bình hoa được trang trí bằng các hình ảnh gì?
  • Em có nhận xét gì về màu sắc và hình hoa văn trang trí mỗi bình hoa?
  • Em thích bình hoa nào nhất?

Bài 28 : Trang trí bình hoa - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ phác một số dáng bình hoa

Gợi ý cách vẽ:

  • Vẽ hình chữ nhật đứng.
  • Kẻ trục đứng.
  • Xác định chiều cao cổ, thân, đáy bình.
  • Vẽ phác đường cong hai bên theo ý thích.

Thực hành : Tạo dáng bình hoa và trang trí theo ý thích

Bài 28 : Trang trí bình hoa - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ màu hình bình hoa theo ý thích

Bài 28 : Trang trí bình hoa - Mỹ thuật lớp 4

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam