Bài 27 : Vẽ tranh đề tài Môi trường – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

Xem tranh bạn vẽ:

 • Các bạn vẽ về những hoạt động gì?
 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Các hình ảnh đó được sắp xếp như thế nào?
 • Hình ảnh nổi thể hiện rõ nội dung môi trường?
 • Khung cảnh xung quanh có hỗ trợ làm rõ nội dung tranh không?
 • Em thích bức tranh nào? Vì sao?

Bài 27 : Vẽ tranh đề tài Môi trường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 27 : Vẽ tranh đề tài Môi trường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 27 : Vẽ tranh đề tài Môi trường - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh đề tài Môi trường

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn nội dung. Có thể vẽ hoạt động: Làm vệ sinh sân trường, Vệ sinh lớp học,… hoặc các hoạt động khác như: Thu gom rác, Vệ sinh đường phố,…
 • Nhớ lại những hình ảnh hoạt động cần vẽ để làm rõ nội dung.
 • Vẽ hình ảnh chính trước.
 • Vẽ hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh sau.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Thực hành : Vẽ một biểu tượng cảnh báo về ô nhiễm môi trường

Bài 27 : Vẽ tranh đề tài Môi trường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 27 : Vẽ tranh đề tài Môi trường - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :