Bài 27 : Vẽ cây – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

 • Trong tranh, bạn đã vẽ những hình ảnh nào?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Ngoài cây, bạn còn vẽ thêm hình ảnh nào nữa?
 • Nêu nhận xét về hình ảnh và màu sắc của từng bức tranh.
 • Em thích bức tranh nào?

Bài 27 : Vẽ cây - Mỹ thuật lớp 4

Bài 27 : Vẽ cây - Mỹ thuật lớp 4

Bài 27 : Vẽ cây - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ vườn cây

Gợi ý cách vẽ:

 • Có thể vẽ một vài cây to.
 • Có thể vẽ cả vườn cây.
 • Có thể vẽ phong cảnh có nhiều cây.
 • Có thể vẽ thêm hoa, quả và các con vật.
 • Chú ý sắp xếp hình cho cân đối, rõ nội dung.
 • Vẽ màu có đậm, có nhạt.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: