Bài 27 : Vẽ cái ba-lô, cặp sách học sinh – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Có rất nhiều loại ba-lô, cặp sách học sinh.
  • Mỗi loại có hình dáng, kiểu cách khác nhau.
  • Màu sắc và hoạ tiết trang trí rất phong phú.

Bài 27 : Vẽ cái ba-lô, cặp sách học sinh - Mĩ thuật lớp 2

Bài 27 : Vẽ cái ba-lô, cặp sách học sinh - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ cặp sách học sinh

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn mẫu cặp để vẽ.
  • Vẽ phác hình dáng chung trước.
  • Vẽ chi tiết sau.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Bài 27 : Vẽ cái ba-lô, cặp sách học sinh - Mĩ thuật lớp 2

Bài 27 : Vẽ cái ba-lô, cặp sách học sinh - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam