Bài 26 : Vẽ tranh đề tài Con vật (vật nuôi) – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

Xem ảnh:

 • Kể tên các con vật nuôi quen thuộc.
 • Tìm hiểu hình dáng chung và các bộ phận chính con vật.
 • Tìm đặc điểm nổi bật của con vật.
 • Tìm hiểu màu sắc của các con vật.

Bài 26 : Vẽ tranh đề tài Con vật (vật nuôi) - Mĩ thuật lớp 2

Xem tranh:

 • Kể tên con vật trong các tranh.
 • Tìm hình ảnh chính của bức tranh.
 • Bạn đã vẽ khung cảnh gì xung quanh con vật?
 • Màu sắc được bạn vẽ như thế nào?
 • Em thích bức tranh nào?

Bài 26 : Vẽ tranh đề tài Con vật (vật nuôi) - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Con vật (vật nuôi)

Gợi ý cách vẽ:

 • Lựa chọn con vật định vẽ.
 • Vẽ hình thân, các bộ phần lớn của con vật trước.
 • Vẽ các bộ phận nhỏ và chi tiết sau.
 • Vẽ thêm khung cảnh.
 • Vẽ màu theo ý thích.
 • Có thể vẽ con vật một cách tự do theo ý thích, nhưng lưu ý cách sắp xếp các hình vẽ cho cân đối với tờ giấy.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: