Bài 26 : Vẽ trang trí – Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm – Mĩ thuật lớp 6

ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬM

Trong kiểu chữ nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm nét to) trừ chữ I (H.1).

Tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của chữ có thể thay đổi tuỳ theo ý định trình bày của người kể chữ.

Bài 26 : Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1 . Bảng mẫu chữ và số nét thanh nét đậm

CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

  • Tìm chiều cao, chiều dài của dòng chữ cho phù hợp với khuôn khổ giấy hoặc vải …
  • Phân chia khoảng cách giữa các con chữ sao cho hợp lí.
  • Tỉ lệ của nét thanh với nét đậm tuỳ thuộc vào ý định của người kể chữ, không nhất thiết các nét thanh bằng nửa, hoặc bằng 1/3 của nét đậm v.V…

Chú ý: Trong một dòng chữ thì các nét thanh phải bằng nhau và các nét đậm cũng phải như nhau (H2).

Bài 26 : Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2 . Nét chữ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Kẻ một dòng chữ nét thanh, nét đậm (tên trường học của em) trên giấy khổ 30 cm x 20 cm và trang trí theo ý thích.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam