Bài 26 : Vẽ chim và hoa – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

Xem các bức tranh (hình 1, 2, 3) và tìm hiểu:

  • Nội dung của các bức tranh là gì?
  • Hình dáng của các bông hoa, cành, lá.
  • Màu sắc của các loài hoa.
  • Hình dáng và hoạt động của những con chim.
  • Màu sắc chung của mỗi bức tranh.

Bài 26 : Vẽ chim và hoa - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ tranh chim và hoa

Gợi ý cách vẽ:

 • Em định vẽ bức tranh có hình ảnh gì?
 • Xác định hình vẽ chính trên tờ giấy.
 • Ngoài hình chim và hoa nên vẽ thêm hình ảnh khác cho bức tranh sinh động.
 • Vẽ màu theo ý thích.
 • Chú ý vẽ có màu đậm, có màu nhạt đặt cạnh nhau.

*Ghi chú: Có thể vẽ tranh tập thể theo nhóm.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam