Bài 26 : Tập kẻ chữ in hoa nét thanh, nét đậm – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

Muốn có một dòng chữ đẹp, cần chú ý:

  • Các chữ phải cùng một kiểu.
  • Khoảng cách giữa các từ phải được điều chỉnh hợp lí tùy theo hình dáng của hai con chữ đứng cạnh nhau.
  • Màu sắc của chữ và nền phải đủ độ tương phản để chữ sáng rõ.

Bài 26 : Tập kẻ chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Kẻ nét và vẽ màu vào dòng chữ HỌC TẬP

Bài 26 : Tập kẻ chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Tạo một số chữ cái trang trí

Gợi ý cách làm:

Chọn kiểu chữ: mềm mại, bay bướm, chắc khỏe, ngộ nghĩnh,..

Dựa trên nét cơ bản của mỗi con chữ, thêm các chi tiết trang trí theo chủ đề: con vật, đồ vật, hoạt hình, hoa văn,…

Bài 26 : Tập kẻ chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Trang trí một câu hoặc một từ có ý nghĩa mà em thích

Bài 26 : Tập kẻ chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam