Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

  • Có nhiều con vật có hình dáng và màu sắc rất đẹp.
  • Mỗi con vật có đặc điểm riêng về cấu trúc cơ thể và hình dáng khi vận động.

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Nặn con vật

Gợi ý cách nặn:

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ phác hình dáng con vật mà em sẽ nặn

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán con vật theo ý thích

Bài 26 : Nặn, vẽ hoặc xé dán hình con vật - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :