Bài 25 : Xem tranh Bác Hồ đi công tác – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Trong tranh Bác Hồ đi công tác có những hình ảnh nào?
  • Bác đi công tác bằng phương tiện gì?
  • Hình dáng của Bác Hồ và anh lính cận vệ thể hiện điều gì?
  • Dáng của 2 con ngựa khác nhau ở những điểm nào?
  • Màu sắc chủ đạo trong tranh là màu gì?

Bài 25 : Xem tranh Bác Hồ đi công tác - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành: Vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn nội dung tranh: Bác Hồ chia quà cho thiếu nhi, Bác Hồ múa hát cùng thiếu nhi, Thiếu nhi quây quần bên Bác Hồ, Bác Hồ đến thăm trường,…
  • Vẽ hình Bác Hồ vào vị trí trung tâm của bức tranh, xung quanh là các em thiếu nhi.
  • Vẽ màu sao cho nổi bật hình ảnh Bác Hồ.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: