Bài 25 : Vẽ tranh đề tài Trường em – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Mỗi bức tranh vẽ về nội dung gì?
  • Em có nhận xét gì về hình ảnh và màu sắc của từng bức tranh?
  • Em thích bức tranh nào nhất? Vì sao?

Bài 25 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 4

Bài 25 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 4

Bài 25 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 4

Bài 25 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ một bức tranh về trường em

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn nội dung phù hợp với đề tài.
  • Chọn và sắp xếp các hình ảnh chính, hình ảnh phụ cho phù hợp, cân đối.
  • Vẽ thêm khung cảnh xung quanh.
  • Vẽ màu theo ý thích. Chú ý vẽ màu có đậm, nhạt

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :