Bài 25 : Vẽ màu vào hình tranh dân gian – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

Tranh Gà mẹ, gà Con:

  • Bức tranh thể hiện nội dung gì?
  • Mô tả hình dáng, động tác của gà mẹ.
  • Mô tả hình dáng, đặc điểm của các gà con.
  • Bức tranh có những màu nào? Các màu này được tô vào các con gà khác nhau như thế nào?

Bài 25 : Vẽ màu vào hình tranh dân gian - Mỹ thuật lớp 1

Tranh Thầy đồ CÓC

  • Bức tranh thể hiện nội dung gì?
  • Mô tả hình dáng, động tác của mỗi con cóc.
  • Bức tranh có những màu nào? Các màu này được tô vào các con cóc khác nhau như thế nào?
  • Màu sắc của 2 bức tranh có gì giống nhau? Có gì khác nhau?

Bài 25 : Vẽ màu vào hình tranh dân gian - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ màu vào hình vẽ Lợn ăn cây ráy (tranh dân gian Đông Hồ)

Gợi ý cách vẽ màu:

  • Chọn màu thích hợp để tô rõ hình con lợn.
  • Tô màu gọn trong hình.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam