Bài 25 : Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Tấm thảm, cái khăn được trang trí bằng hoạ tiết hình vuông.
  • Cái đĩa, mặt trống đồng được trang trí bằng hoạ tiết hình tròn.
  • Hoạ tiết hình vuông, hình tròn có cấu trúc cân đối.

Bài 25 : Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Tạo hoạ tiết hình vuông, hình tròn

Gợi ý cách vẽ:

  • Vẽ hình vuông, hình tròn.
  • Kẻ đường trục để chia hình ra nhiều phần bằng nhau.
  • Dựa vào đường trục để vẽ hoạ tiết.
  • Vẽ màu: các hình giống nhau vẽ cùng màu, có thể vẽ hai màu xen kẽ.

Bài 25 : Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ hoạ tiết vào túi xách và hình vuông, vẽ màu theo ý thích

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu với thầy/cô và các bạn về bài vẽ của em.
  • Tự đánh giá về kết quả.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam