Bài 24 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

Nhận xét về cách đặt hai vật mẫu ở hình bên dưới.

Mô tả hình dáng của các vật mẫu.

Mô tả sắc độ đậm nhạt trên các vật mẫu:

  • Vật nào màu đậm? Vật nào màu nhạt?
  • Trên mỗi vật mẫu, chỗ nào đậm (trong bóng tối)? Chỗ nào nhạt (phần ánh sáng chiếu vào)?

Có thể vẽ màu theo ý thích.

Bài 24 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 24 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 24 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một tranh tĩnh vật theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :