Bài 24 : Vẽ con vật – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

Xem ảnh:

 • Gọi tên con vật.
 • Mô tả đặc điểm của con vật.
 • Sự thay đổi hình dáng của con vật khi hoạt động.
 • Màu sắc của từng con vật.

Xem tranh:

 • Bạn vẽ, xé dán, nặn con vật gì?
 • Hình ảnh chính được vẽ, nặn, xé dán như thế nào?
 • Ngoài hình ảnh chính, còn có hình ảnh nào khác?
 • Hình dáng hoạt động của từng con vật có được bạn vẽ, xé dán, nặn làm rõ không?
 • Em thích sản phẩm nào?

Bài 24 : Vẽ con vật - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ Con vật

Gợi ý cách vẽ:

Em có thể vẽ con vật theo cách vẽ theo mẫu hoặc theo cách vẽ tranh đề tài.

Em có thể xé dán con vật theo ý thích.

Em có thể nặn một số con vật. Sau đó, xếp mô hình theo chủ đề. Nặn thêm khung cảnh xung quanh như cây, núi, nhà,… để mô hình sinh động, hấp dẫn hơn).

  • Đặt tên cho chủ đề
  • Dựa vào mô hình, xây dựng câu chuyện về các con vật.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: