Bài 24 : Vẽ cây, vẽ nhà – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Tranh của các bạn có những hình ảnh nào?
  • Cây có những bộ phận nào? Hình dáng của chúng thế nào?
  • Ngôi nhà gồm những bộ phận nào?
  • Hình cây, nhà đuộc sắp xếp như thế nào?
  • Màu sắc của cây và nhà?

Bài 24 : Vẽ cây, vẽ nhà - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán cây, nhà

Gợi ý cách vẽ:

  • Xác định hình vẽ cân đối với tờ giấy.
  • Vẽ nhà là hình ảnh chính.
  • Vẽ thêm cây và các hình ảnh khác để bức tranh sinh động hơn.
  • Có thể vẽ nhà mái ngói, nhà cao tầng.
  • Vẽ màu theo ý thích, có đậm có nhạt.

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán một bức tranh có cây, nhà

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam