Bài 24 : Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

Kiểu chữ nét đều có đặc điểm:

  • Các nét đều bằng nhau.
  • Mỗi bộ chữ có cỡ nét (to hay nhỏ) khác nhau.
  • Chữ in hoa và in thường có nét bằng nhau.

Bài 24 : Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ màu vào dòng chữ BÁC HỒ (vẽ cả màu nền)

Thực hành : Tạo một số chữ cái trang trí theo ý thích

Gợi ý cách làm:

Chọn hình dáng chữ Theo ý thích: mềm mại, bay bướm, chắc khỏe, ngộ nghĩnh,…

Dựa trên nét cơ bản của mỗi con chữ, chỉnh sửa hình dáng, thêm các chi tiết trang trí.

Có thể tạo chữ và trang trí: họ và tên của mình, tên lớp, tên trường, tên đầu báo tường,…

Bài 24 : Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều - Mỹ thuật lớp 4

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam