Bài 23 : Xem tranh các con vật – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

a) Tranh của hoạ sĩ

 • Nêu nhận xét về hình dáng, màu sắc các con vật trong tranh của các hoạ sĩ.
 • Khung cảnh xung quanh các con vật đó có những gì?

Bài 23 : Xem tranh các con vật - Mỹ thuật lớp 1

b) Tranh của thiếu nhi

Quan sát, tìm hiểu tranh, (thảo luận nhóm) trả lời câu hỏi:

 • Tranh vẽ những con vật nào?
 • Các con vật đang làm gì?
 • Hình ảnh nào nổi bật trên tranh?
 • Ngoài con vật, trong tranh còn có hình ảnh nào nữa?
 • Màu sắc trong tranh như thế nào?
 • Em thích bức tranh nào nhất? Vì sao?

Bài 23 : Xem tranh các con vật - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ hoặc xé dán con vật

Gợi ý cách vẽ

Em có thể vẽ (xé dán) con vật theo cách quan sát mẫu hoặc theo trí nhớ.

Em có thể nặn con vật, sau đó tập hợp sản phẩm theo nhóm và sắp xếp thành mô hình theo chủ đề.

  • Đặt tên cho chủ đề.
  • Phân công từng bạn nặn thêm các con vật và khung cảnh xung quanh như cây, núi, nhà… để hoàn thiện chủ đề.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam