Bài 23 : Vẽ tranh đề tài tự chọn – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Có rất nhiều đề tài để vẽ tranh: Ước mơ của em; Thiếu nhi vui chơi; Những ngày hè; Đá bóng; Chọi gà,…
  • Em đặt tên cho ba bức tranh (hình 1, 2, 3).
  • Mô tả hình dáng và động tác của người, vật trong hình.
  • Nhận xét về cách vẽ màu.

Bài 23 : Vẽ tranh đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 5

Bài 23 : Vẽ tranh đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 5

Bài 23 : Vẽ tranh đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một bức tranh theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Suy nghĩ chọn nội dung mình thích.
  • Vẽ hình ảnh chính, vẽ thêm hình ảnh
  • Về khung cảnh cho bức tranh.
  • Chú ý sắp xếp hình ảnh cho cân đối, rõ nội dung.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Thực hành : Vẽ tranh Phong cảnh quê em

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :