Bài 23 : Vẽ tranh đề tài Mẹ hoặc cô giáo – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình ảnh chính trong mỗi bức tranh là gì?
  • Hình ảnh mẹ hoặc có giáo được bản vẽ như thế nào?
  • Ngoài hình ảnh của mẹ hoặc cô giáo, có còn hình ảnh nào khác?
  • Màu sắc được bạn vẽ như thế nào?
  • Em nói cảm nhận về từng bức tranh.

Bài 23 : Vẽ tranh đề tài Mẹ hoặc cô giáo - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Mẹ hoặc cô giáo

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhớ lại khuôn mặt mẹ hoặc cô giáo (khuôn mặt, tóc, trang phục,…).
  • Nhớ lại các công việc mẹ hoặc cô giáo thường làm (nấu ăn, bế em, đọc sách, giảng bài,…).
  • Vẽ hình ảnh mẹ hoặc cô giáo ở trung tâm bức tranh, vẽ thêm hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh.
  • Sắp xếp các hình ảnh cân đối, hợp lí, làm rõ nội dung.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: