Bài 23 : Vẽ theo mẫu – Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình ) – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

  • Quan sát, nhận xét cấu tạo của cái ấm tích và cái bát (H1): quai, nắp, thân, vòi ấm tích; miệng, đáy bát, …
  • So sánh tỉ lệ của bát với ấm tích và tỉ lệ các bộ phận của ấm tích, bát.
Bài 23 : Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình ) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu vẽ

CÁCH VẼ

  • Cách vẽ tiến hành như các bài đã học (Bài 2, 6, 7, 11, 12), nhưng ở bài này cần lưu ý:
  • Khung hình chung có thể khác nhau về tỉ lệ, phụ thuộc vào vị trí của người vẽ. Vì vậy, hình dáng của mẫu cũng sẽ không giống nhau (H.2).
  • Mẫu có nhiều chi tiết, cần so sánh, đối chiếu ngang, dọc để tìm tỉ lệ của các bộ phận (miệng, vai, quai, vòi ấm tích).

Bài 23 : Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình ) - Mĩ thuật lớp 7

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ cái ấm tích và cái bát hoặc hai đồ vật khác có hình dạng tương đương (vẽ hình).

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam