Bài 23 : Vẽ cái bình đựng nước – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Có nhiều loại bình đựng nước.
 • Mỗi loại có hình dáng và trang trí riêng.
 • Em tả lại hình dáng, màu sắc chiếc bình đựng nước của nhà em.
 • Em có nhận xét gì về bình đựng nước được trang trí.

Bài 23 : Vẽ cái bình đựng nước - Mỹ thuật lớp 3

Gợi ý cách vẽ:

 • Quan sát ước lượng tỉ lệ.
 • Dựng khung hình (hình 1).
 • Vẽ phác hình (hình 2).
 • Sửa hoàn chỉnh (hình 3).
 • Vẽ mảng sáng, tối (hình 4).

Bài 23 : Vẽ cái bình đựng nước - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ theo mẫu bình đựng nước hoặc tạo dáng và trang trí bình đựng nước

Gợi ý cách vẽ :

a) Vẽ theo mẫu:

 • Vẽ theo hướng dẫn ở trang 58

Bài 23 : Vẽ cái bình đựng nước - Mỹ thuật lớp 3

b) Tạo dáng và trang trí bình đựng nước:

 • Nhớ lại hình dáng một số bình đựng nước, chọn mẫu em thích.
 • Ước lượng hình vẽ cho vừa phần giấy.
 • Vẽ tự do thoải mái.
 • Trang trí theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam