Bài 23 : Tập nặn dáng người – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Mỗi dáng người trong hình minh họa thể hiện hoạt động gì?
  • Có thể dùng những chất liệu gì để nặn, tạo dáng?
  • Có thể sắp xếp nhiều dáng người tạo thành cảnh sinh hoạt. Ngoài ra còn vẽ, cắt dán thêm cho mô hình sinh động hơn.

Bài 23 : Tập nặn dáng người - Mỹ thuật lớp 4

Bài 23 : Tập nặn dáng người - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán một số hình dáng người mà em sẽ nặn

Bài 23 : Tập nặn dáng người - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :