Bài 22 : Vẽ con vật nuôi trong nhà – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Em xem ảnh, tranh và nhận xét về đặc điểm về hình dáng và màu sắc của con vật.
  • Em biết con vật nuôi nào ngoài các con vật trong ảnh?
  • Em thích vẽ con vật nào?

Bài 22 : Vẽ con vật nuôi trong nhà - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ con vật nuôi

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhớ lại hình dáng, đặc điểm của con vật sẽ vẽ.
  • Về phần chính của con vật (thân, đầu).
  • Vẽ các chi tiết.
  • Chỉnh sửa.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài với các bạn.
  • Tự đánh giá bài của mình.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam