Bài 22 : Vẽ cái ca và quả – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Cái ca trong hình 1 có dạng hình gì?
  • Quả trong hình 1 có dạng hình gì?
  • Ánh sáng chiếu vào mẫu tạo mảng sáng, mảng đậm và mảng trung gian trên các vật mẫu như thế nào?
  • Quả có kích thước nhỏ hơn cái ca, nên đặt phía trước hay phía sau cái ca?

Bài 22 : Vẽ cái ca và quả - Mỹ thuật lớp 4

Bài 22 : Vẽ cái ca và quả - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ cái ca và quả (hoặc vật có hình dạng tương tự)

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhìn mẫu, vẽ phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu.
  • Vẽ phác hình dáng của từng vật mẫu.
  • Có thể phân mảng sáng tối để vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu và trang trí theo ý thích.

Bài 22 : Vẽ cái ca và quả - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: