Bài 22 : Trang trí đường diềm – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Hoạ tiết trong đường diềm (hình 1) là hình gì?
  • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào? Có nhắc lại và xen kẽ không?
  • Màu nền và màu hoạ tiết, màu nào đậm hơn?

Bài 22 : Trang trí đường diềm - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ hoạ tiết vào đường diềm, vẽ màu

Gợi ý cách vẽ:

  • Kẻ 2 đường thẳng tạo ra 2 cạnh của hình chữ nhật dài (hình 2).
  • Chia thành các ô đều nhau.
  • Vẽ các đường chéo trong ô.
  • Dựa vào đường chéo để vẽ các hoạ tiết cho đều nhau.
  • Tô màu theo ý thích,

Thực hành : Lựa chọn hoạ tiết (hình 1), trang trí vào đường diềm (hình 2) theo ý thích

Bài 22 : Trang trí đường diềm - Mĩ thuật lớp 2

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu với thầy/cô giáo và các bạn về bài làm của mình (chọn hoạ tiết, cách sắp xếp hoạ tiết, màu sắc trong bài của em).
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình? (chưa hài lòng, hài lòng, rất hài lòng)

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam