Bài 21 : Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh- Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Tranh vẽ cảnh ở đâu?
  • Tranh có những hình ảnh gì?
  • Hình ảnh nào là trọng tâm?
  • Em có nhận xét gì về màu sắc trong tranh?
  • Em thích bức tranh nào?

Bài 21 : Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh- Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn màu thích hợp để vẽ vào các hình: núi, cây, ngôi nhà, người và nền đất.
  • Vẽ màu có chỗ đậm, chỗ nhạt.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài với các bạn.
  • Tự đánh giá bài của mình.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam