Bài 21 : Tìm hiểu về tượng – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

–  Tượng có gì khác so với tranh vẽ?

–  Theo em, tượng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống?

–  Tượng thường được làm bằng chất liệu gì?

–  Em xem kĩ bốn bức tượng và cho biết:

  • Hình ảnh chính là gì?
  • Hình dáng, tư thế của tượng như thế nào?
  • Cảm nhận của em về từng bức tượng.
  • Em thích bức tượng nào?

–  Em đã nhìn thấy những bức tượng nào khác, ở đâu?

Bài 21 : Tìm hiểu về tượng - Mỹ thuật lớp 3

Bài 21 : Tìm hiểu về tượng - Mỹ thuật lớp 3

Bài 21 : Tìm hiểu về tượng - Mỹ thuật lớp 3

Bài 21 : Tìm hiểu về tượng - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam