Bài 21 : Tập nặn tạo dáng đề tài tự chọn – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Có thể nặn, tạo dáng về các đề tài khác nhau: Thiếu nhi múa hát; Chơi thể thao, đá bóng; Chọi gà; Vườn thú ở công viên; Đàn gà đang ăn trên sân, Đàn ngan, vịt bên bờ ao, Đàn trâu, bò trên cánh đồng,…
  • Các hình (hình 1, 2, 3) nặn về đề tài nào?
  • Mô tả hình dáng và động tác của người, vật trong hình.
  • Nhận xét về cách phối màu đất nặn cho các chi tiết.

Bài 21 : Tập nặn tạo dáng đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 5

Bài 21 : Tập nặn tạo dáng đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 5

Bài 21 : Tập nặn tạo dáng đề tài tự chọn - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán một số hình dáng người, con vật mà em sẽ nặn.

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :