Bài 21 : Nặn hoặc vẽ hình dáng người – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Hình dáng người khi đứng, ngồi, đi, chạy và làm việc có gì khác nhau?
 • Khi vận động thì các bộ phận: chân, tay, đầu thay đổi theo động tác.
 • Các động tác khi vận động thể hiện nội dung công việc mà người đó đang làm.
 • Muốn vẽ, nặn được dáng người, ta phải quan sát và ghi nhớ sự thay đổi của các bộ phận phù hợp với công việc.

Bài 21 : Nặn hoặc vẽ hình dáng người - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Nặn hoặc vẽ hình dáng người

Gợi ý cách nặn, vẽ:

 • Trong nhóm, thay nhau làm mẫu, tạo dáng để các bạn quan sát, ghi nhở hình dáng.
 • Không vẽ, nặn quá chi tiết mà vẽ, nặn hình dáng chính.
 • Chú ý các động tác hoạt động.
 • Vẽ, nặn nhiều động tác, hoạt động khác nhau.
 • Có thể vẽ, nặn dáng người kết hợp với đồ vật theo nội dung hoạt động.
 • Có thể vẽ các hình dáng người lên bìa cứng, sau đó cắt rời để tạo dựng trong mô hình.
 • Sắp xếp sản phẩm thành mô hình theo chủ đề.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: