Bài 20 : Vẽ tranh Ngày Tết hoặc lễ hội – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Xem ảnh (hình 1):

 • Tìm nội dung về ngày Tết và lễ hội.
 • Hình ảnh nào thể hiện nội dung đó?
 • Em biết hoạt động nào khác?

Bài 20 : Vẽ tranh Ngày Tết hoặc lễ hội - Mỹ thuật lớp 3

Xem tranh (hình 2):

 • Bạn vẽ nội dung gì?
 • Hình ảnh nào thể hiện rõ nội dung?
 • Các hình ảnh chính phụ được sắp xếp như thế nào?
 • Em có nhận xét gì về từng bức tranh của các bạn?

Bài 20 : Vẽ tranh Ngày Tết hoặc lễ hội - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Ngày Tết hoặc lễ hội

Gợi ý cách vẽ:

 • Nhớ lại các hoạt động em đã tham gia trong ngày Tết hoặc lễ hội.
 • Chọn nội dung phù hợp.
 • Vẽ hình ảnh chính
 • Vẽ hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh.
 • Chú ý cách sắp xếp hình ảnh cho cân đối, có gần, có xa, rõ chính, phụ.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Bài 20 : Vẽ tranh Ngày Tết hoặc lễ hội - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: