Bài 20 : Vẽ tranh đề tài Ngày hội quê em – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • So sánh hai bức ảnh (hình 1,2) và hai bức tranh (hình 3,4), em nhận thấy điều gì?
  • Em có nhận xét gì về hình ảnh và màu sắc của bức tranh ở hình 3,4.

Bài 20 : Vẽ tranh đề tài Ngày hội quê em - Mỹ thuật lớp 4

Bài 20 : Vẽ tranh đề tài Ngày hội quê em - Mỹ thuật lớp 4

Bài 20 : Vẽ tranh đề tài Ngày hội quê em - Mỹ thuật lớp 4

Bài 20 : Vẽ tranh đề tài Ngày hội quê em - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ một bức tranh Ngày hội quê em

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn hình ảnh thể hiện rõ nội dung ngày hội.
  • Sắp xếp hình ảnh chính, phụ cho cân đối, rõ nội dung.
  • Chú ý vẽ các dáng hoạt động cho phù hợp, sinh động.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :