Bài 20 : Vẽ tranh – Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường – Mĩ thuật lớp 7

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  • Giữ gìn vệ sinh môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người trong xã hội.
  • Những công việc giữ gìn, bảo vệ để Trái Đất – Ngôi nhà chung của toàn nhân loại – “Xanh, Sạch, Đẹp” là nội dung đề tài để vẽ tranh với nhiều chủ đề khác nhau như : trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh; bảo vệ rừng; làm sạch nguồn nước, chống ô nhiễm, dọn vệ sinh nhà cửa, làng xóm, đường phố, …

Bài 20 : Vẽ tranh - Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường - Mĩ thuật lớp 7

Bài 20 : Vẽ tranh - Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ

  • Đây là đề tài rộng lớn, có nhiều cách thể hiện khác nhau. Học sinh có thể chọn một hoạt động mà mình yêu thích nhất để vẽ, sao cho rõ nội dung Giữ gìn vệ sinh môi trường.
  • Các bước tiến hành vẽ tranh đề tài như đã hướng dẫn ở các bài học.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh có nội dung Giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam