Bài 20 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

Nhận xét về cách đặt mẫu ở các hình bên.

Mô tả hình dáng của các vật mẫu.

Mô tả độ đậm nhạt trên các vật mẫu:

  • Vật nào đậm? Vật nào nhạt?
  • Trên mỗi vật mẫu, chỗ nào đậm (trong bóng tối)? Chỗ nào nhạt (phần ánh sáng chiếu vào)?

Bài 20 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 20 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 20 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ ấm pha trà và cái cốc hoặc bình đựng nước, cái bát và quả,… (vẽ bằng bút chì đen)

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhìn mẫu, vẽ phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu.
  • Vẽ phác hình dáng của từng vật mẫu.
  • Phân mảng sáng tối và vẽ đậm nhạt.
  • Có thể vẽ màu theo ý thích.

Bài 20 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán một tranh tĩnh vật theo ý thích

Bài 20 : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :